Hot stone behandeling
Het woord zegt het eigenlijk al. “Hot stone” betekent warme steen. Bij een hot stone massage werken we dus met opgewarmde stenen. Deze stenen worden op een buffetwarmer opgewarmd en worden vervolgens gebruikt tijdens het masseren. Het is een unieke ervaring.

Is een hot stone massage voor iedereen geschikt?
Massages hebben over het algemeen een weldadige werking op het lichaam en geest en kunnen lichamelijke of emotionele problemen verzachten. Soms is massage echter niet juist aangewezen.

Relatieve contra-indicaties
Met relatieve contra-indicaties worden situaties bedoeld waarbij bepaalde delen van het lichaam niet mogen worden gemasseerd. Relatieve contra-indicaties zijn onder andere:

 • Huidgezwellen en verdachte pigmentaties
 • Steenpuisten (diepe folliculitis)
 • Ontstekingen, bijvoorbeeld acne op  de rug en schouders
 • Opgezette schildklieren/halsklieren (lokaal niet masseren)
 • Zwangerschap of menstruatie: geen massage op buik
 • Buik niet masseren na het eten
 • Spataderen
 • Lokale blessures
 • Acute fase van letsel of aandoeningen
 • Lage bloeddruk, rekening houdend met de massagerichting
 • Multiple sclerose (een stijging van de temperatuur kan de elektrische geleiding blokkeren binnenin de zenuwcellen)
 • Diabetici (warmte doet de bloedsuikerspiegel stijgen).

Absolute contra-indicaties
Bij onderstaande contra-indicaties mag absoluut niet worden gemasseerd:

 • Koorts
 • Algemene infectieziekten (griep, verkoudheid, keelontsteking)
 • Open wonden (i.v.m. infecties)
 • Besmettelijke huidziekten
 • Hartaandoeningen en hoge bloeddruk
 • Kankerpatiënten.

Deze behandeling zal je naast lichamelijk ook energetisch goed doen. Terwijl de edelstenen hun werk doen, helpen mijn handen tevens mee op die plekken waar nodig de blokkades te verzachten. Kortom, een totaalpakketje in een.

NOTE neem een sjaal mee voor als u weer naar buiten gaat. Na de massage staat uw huid open waardoor deze extra vatbaar is voor externe pathogene bacteriën. Geef het ook door als u bijvoorbeeld een notenallergie heeft i.v.m. de samenstelling van de massageolie.

Chinese HNS massage: van schouders tot kruin

Tijdens deze massage wordt volgens de principes van de traditionele Chinese massage tui-na gewerkt. Het doel is om de circulatie van de levensenergie (qi) te bevorderen en in balans te brengen. Middels drukpunt massagetechnieken werken we diep in op weefsels, acupunten en meridianen. Elk deel van de schouders tot aan de kruin wordt behandeld met een aangepaste massagetechniek. De levensenergie gaat stromen, de bloedcirculatie wordt gestimuleerd, gifstoffen worden afgevoerd en het gezicht krijgt zelfs een natuurlijke facelift!

Deze 45 minuten durende behandeling heeft als doel om je te laten ontspannen en het voorkomen en verlichten van klachten. Er wordt gewerkt met de Qi, Shen en de bloedcirculatie. Er wordt gewerkt op het manueel stimuleren van de acupunctuurpunten. Deze punten bevinden zich op de meridianen (energiebanen). Elke meridiaan staat in verbinding met een orgaan. Doordat tijdens deze massage met deze punten wordt gewerkt en meridianen worden geactiveerd, kan de massage dus ook een energetisch gevolg hebben in ons lichaam. Kortom, we gaan een energetische harmonie creëren!

Deze massage kan uitgevoerd worden met of zonder kleding. U kunt zelf aangeven waar uw voorkeur naar uit gaat. Dat maakt deze behandeling zo laagdrempelig. Het gaat specifiek, zoals de naam ook al aangeeft, om het hoofd, de nek en de schouders. Gelieve zonder sieraden of make-up, indien mogelijk, te verschijnen op uw afspraak.

Omdat ik merk dat mensen met andere verwachtingen in mijn praktijk komen voor deze massage wil ik op voorhand benadrukken dat we bij deze massage dus vooral werken met drukpunten en dat het niet alleen een massage betreft. Vooral de halsspier en de schouders worden gemasseerd. Indien u twijfelt of deze behandeling is wat u nodig heeft, neem dan gerust contact met mij op om te overleggen.

Contra-indicaties

In bepaalde gevallen mag een Chinese HNS massage niet worden uitgevoerd. Zoals bijvoorbeeld:

 • Beschadigde huid of wonden
 • Infectueuze huidontstekingen
 • Breuken of ontwrichtingen
 • Epilepsie
 • Bij dronkenschap
 • Bij zware nekklachten, zoals whiplash of artrose. (indien langer dan 6 weken geleden, dan mag dit wel maar met extra voorzichtigheid)
 • Bij zwangerschap of bij vrouwen die actief bezig zijn met zwanger worden
 • Bij kanker (tenzij je minimaal 6 maanden schoon bent verklaard).

Deze contra-indicaties zijn opgesteld, omdat door het toepassen van de massagetechnieken het lichaam kan worden verstoord en in bovengenoemde gevallen wil je dit juist vermijden.

NOTE neem een sjaal mee voor als u weer naar buiten gaat. Na de massage staat uw huid open waardoor deze extra vatbaar is voor externe pathogene bacteriën. Geef het ook door als u bijvoorbeeld een notenallergie heeft i.v.m. de samenstelling van de massageolie.

Ontspanningsbeleving voor kinderen
Kinderen in deze tijd worden ook wel nieuwetijdskinderen genoemd.  Wat is een nieuwetijdskind vraag je je wellicht af. Een nieuwetijdskind is veel “gevoeliger” dan generaties terug. Dat betekent dat zij de energie om hen heen veel meer in zich opnemen. Zij zijn heldervoelend, empathisch en telepathisch. Zij nemen alles in zich op, nemen alles waar, wat kan betekenen dat zij ook sneller moe zijn en sneller vol zitten. Zij kunnen het moeilijk vinden zich aan te passen aan onze maatschappij. Een maatschappij dat veel van hen verlangt, waarin zij veel druk kunnen ervaren. Deze prikkelverwerking kan leiden tot onrust, met alle vervelende gevolgen van dien:

 • Snel geïrriteerd
 • Boosheid
 • Angst
 • Vermoeidheid
 • Lusteloosheid
 • Hoofdpijn
 • Slecht slapen
 • Etc.

Een ontspanningsbeleving kan hen helpen te leren ontspannen, hen de bevestiging geven dat zij goed zijn zoals zij zijn, de druk bij hen wegnemen en hen laten voelen dat zij precies op de juiste plek zijn om een verschil te maken in onze wereld. Tevens kan een ontspanningsbeleving ook vele positieve effecten hebben op de gezondheid, waaronder:

 • Verzachten van spier- en gewrichtsklachten
 • Bevorderen van de bloedcirculatie
 • Verbeteren van de stofwisseling
 • Verbeteren van de spijsvertering
 • Ontspannen van lichaam en geest.

Massages mogen echter niet altijd zomaar aan iedereen gegeven worden. Er bestaan voor massage enkele relatieve en absolute contra-indicties, die hieronder worden benoemd.

Relatieve contra-indicties
Met relatieve contra-indicties bedoelen we situaties waarin bepaalde delen van het lichaam niet gemasseerd mogen worden, omdat het anders gevaren voor de gezondheid kan opleveren.  Hieronder enkele voorbeeld van relatieve contra-indicties voor massage:

 • Open wonden
 • Infecties
 • Spataderen
 • Kneuzingen
 • Eczeem
 • Littekens.

Absolute contra-indicties
Er zijn ook situaties waarin absoluut niet gemasseerd mag worden. In dat geval spreken we van absolute contra-indicties. Hieronder enkele voorbeelden van absolute contra-indicties:

 • Koorts
 • Griep
 • Besmettelijke huidaandoeningen
 • Hart- en vaatziektes
 • Kanker.

Hoe gaat een ontspanningsbeleving in zijn werk?
Onderstaand een voorbeeld van een werkwijze.

Voorafgaand aan de behandeling wordt er een intakeformulier aan u toegestuurd. Op dit formulier staan diverse vragen gesteld die betrekking hebben op de behandeling. Het doel van de behandeling wordt hierbij vastgesteld. U mag als ouder zijnde bij de behandeling aanwezig zijn. Tijdens een ontspanningsbeleving draait het niet alleen om de massage, maar ook om de beleving erom heen. Waar heeft het kind last van, wat voelt het in zijn/haar lijfje etc.

Vervolgens mag het kind plaatsnemen op de behandeltafel. Dit onderdeel kan nog gewoon met kleding aan indien het kind dat liever heeft. Ik laat het kind “zakken” in hun energie door middel van handopleggingen. Vervolgens pas ik een basis polariteitsmassage (nieuwe tijd) toe. Dit onderdeel kan ook nog steeds met kleding aan indien het kind dit wenst. Deze oefening brengt je terug naar de essentie, naar je “Zijn”.

Mocht het kind zich nog niet genoeg kunnen ontspannen dan passen we nog een ontspanningsoefening toe. Vervolgens gaan we over tot het masseren zelf. Het masseren kan nog steeds met kleding aan, maar heeft dan wel minder effect. Ik geef zelf de voorkeur aan masseren op de blote huid, ondergoed blijft altijd aan en het kind blijft bedekt met een deken en wordt alleen ontbloot op de delen waar gemasseerd wordt. Intieme delen worden vermeden. Indien de ouder aangeeft dat het kind alleen in de ruimte mag blijven, wordt altijd met u overlegd indien het kind ook de voorkant gemasseerd wilt hebben en eventueel de buik meegenomen mag worden. De buik wordt eveneens beschouwd als een kwetsbare/intieme plek. Eventueel kunnen er hotstone stenen worden gebruikt tijdens het masseren.

Het masseren zelf duurt maximaal ongeveer 30 minuten en dient te worden opgebouwd. Zeker als het kind weerstand ervaart. Een belevingsbehandeling duurt ongeveer 60 minuten.

NOTE neem een sjaal mee voor als uw kind weer naar buiten gaat. Na de massage staat de huid open waardoor deze extra vatbaar is voor externe pathogene bacteriën. Geef het ook door als uw kind bijvoorbeeld een notenallergie heeft i.v.m. de samenstelling van de massageolie (indien nodig).